Reglament

 
1.-MATERIAL OBLIGATORI CANICROSS 
El material per al Canicross haurà d’estar avaluat pels veterinaris per tal que sigui correcte per la salut de l’animal. Per còrrer amb el vostre gos és obligatori un arnés, una corretja de tir homologada, un cinturo. Us posem alguns exemples i us recordem que el mateix dia de la cursa podreu adquirir qualsevol peça de material que us faci falta.   Per més informació veure la secció “material obligatori”
 
 
1"BIS".- PROHIBIT CORRE SENSE SABATES.
 
2.-El recorregut serà 2 TANDES de 2 kms, PER LA SORRA DE LA PLATJA. El podeu consultar a la pàgina web. Hi haurà un punt d’avituallament a l’arribada amb begudes, tant pels gossos com pels corredors.
 
3.-Horaris:
15:45h Control veterinari i entrega dels dorsals.
16:45h fi del control veterinari i entrega dels dorsals. 
1ª TANDA SORTIDA MASCULINS A LES 17:00 i 2ª  TANDA SORTIDA MASCULINS A LES 17:30
1ª TANDA SORTIDA FEMENINS A LES 17:01 i 2ª TANDA SORTIDA FEMENINS A LES 17:31
 

El resutat final será la suma del temps de cada maniga.

 
El temps màxim per completar cada serie, serà de 20 minuts.
 
4.-El preu de la inscripció serà de 18€.
 
INSCRIPCIONS OBERTAS DES DE EL DIA: 30 DE OCTUBRE FINS AL DIA 23 DE NOVEMBRE O ARRIBAR A 120 PARTICIPANTS, No es retornarà l'ingrés de la inscripció realitzada en cap moment.
 

Descompte especial als participants en les dues proves a l'enllaç destinat aquest de 15 € a cada una de les mateixes amb això la inscripció a les dues serà de 30 € en lloc de 36 € fent-les independentment.

 
INSCRIPCIONS ON-LINE AL ENLLAÇ:
 
No s’admetran inscripcions el dia de la cursa.
 
ENLLAÇ INSCRIPCIÓ CANIBEACH  18€ : 
 
 
ENLLAÇ INSCRIPCIÓ COMBINADA CANIBEACH & CANICROS 30€ :
 

5.-Les categories seran les següents: diferenciant entre masculins i femenins 

 
 

JÚNIOR: nascuts posterior 2006 "inclos"

 

Sènior: nascuts entre els anys 1985 a 2005 "inclosos"

Veterans: nascuts entre els anys 1975 a 1984 "inclosos"

Màster: nascuts 1974 i anteriors. "inclosos"

Categoria Gossos petits de -15kg CATEGORIA ÚNICA

PREMI NÒRDICS als 3 primers mas i fem absoluts amb gossos Nordics. "ACUMULATIU"

Categoria GOSSOS -15K als 3 primer masc. i fem. absoluts amb gossos de menys de 15k, si es participa en aquesta categoria no obtara pels premis generals del canicross, excepte el de 1 Absolut de la general de totes les curses. En aquesta modalitat no hi han categories per edad, nomes premi general absolut.
 
6.-Les inscripcions es tancaran el diJous 8 de Desembre a les 12 de la nit o quan s’arribi a 120 participants.
 
7.-CONTROL VETERINARI
Tots els participants  hauran de passar obligatòriament un control veterinari on hauran de presentar la cartilla de vacunacions del gos degudament signada per un veterinari col•legiat, així com el certificat d’implantació del micro-xip obligatori. Els gossos que no estiguin en condicions de salut adequades per participar, o que utilitzin material que pugui lesionar-los, a criteri del veterinari de la prova, no seran admesos. S’accepten totes les races de gossos sempre que estiguin en bon estat de salut. Els gossos hauran de tenir un mínim de 1 any i un màxim de 10 anys el dia de la prova i portar implantat el micro-xip obligatori. 
 
 
Les vacunes obligatòries per a poder participar son:
– Antiràbica
– Polivalent ( mínim enfront parvovirosi, leptospirosi, brom i hepatitis canina)
I també es recomana (NO OBLIGATÒRIA):
– Bordetella bronchiseptica
 

8.-En tot moment els gossos aniran lligats i els propietaris seran responsables de la neteja dels seus excrements.

Els gossos conflictius no han de prendre la sortida si ho decideix el veterinari o prendran la sortida en darrer lloc i amb morrió si fos necessari.
 
9.-El corredor no podrà arrossegar al gos mentre corre, podrà córrer darrere o al costat del gos. El corredor només podrà estirar del seu gos en el moment dels canvis de direcció i en moments de desatenció o de curiositat, però només el temps necessari per fer tornar el gos al circuit. En tots els casos els corredors hauran de conèixer el seu gos i prendre les mesures per controlar-lo, sobretot en la sortida que serà en grup i durant els avançaments, i si cal haurà de córrer amb morrió.
 
10.-Per avançar a un altre equip se li advertirà obligatòriament amb la veu “PAS” per prevenir-lo de manera que pugui controlar al seu gos i facilitar l’avançament. L’avançament es realitzarà sempre que sigui possible per la part esquerra, deixant lliure aquesta part el corredor que és avançat.
 
11.-Es sancionarà:
Maltractar al gos, ja sigui física o verbalment. No assistir a la sessió informativa. No dur el dorsal visible. Poc control del corredor sobre el seu gos. Córrer davant del gos. Dificultar l’avançament. Dur el gos deslligat. Embrutar o degradar la pista, la muntanya o l’entorn en general. No prestar auxili a qualsevol participant que pugui patir algun accident i informar el control més proper. Les condicions de temperatures mínimes permeses per a la realització de la prova s’ ajustaran als reglaments oficials. El mal temps no serà cap obstacle per la celebració de la prova, no obstant la organització es reserva el dret d’anul•lar-la si així ho creu convenient.
 
12.-Si algun corredor abandona, és obligatori avisar al control més proper o als membres de la organització. L’organització no es fa responsable dels danys tant morals com materials, que puguin patir els participants o els espectadors durant les curses.
 
13.-El corredor autoritza que puguin aparèixer imatges publicades a la web, a la premsa o en fullets de l’organització.
 
14.-Inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament .