Material Obligatori 

 
MATERIAL OBLIGATORI CANICROSS
 
Cinturó de canicross:                                                                                                
Per la cintura del corredor. Ha de ser còmode pel corredor i permetre acoblar-hi la línia de tir mitjançant un mosquetó.
No havent-se homologat models concrets, s’admetrà qualsevol cinturó que compleixi amb aquestes funcions, tot i que recomanem material específic o bé arnesos lleugers de muntanya.
 
 
Línia de tir:
Per unir el cinturó del corredor a l’arnès del gos.
Haurà de disposar d’una zona elàstica d’amortiguació que absorbeixi els impactes per evitar lesions a l’esquena del corredor o del gos. La llargada màxima ha de ser de 2 metres en posició estesa.
En cada extrem s’unirà amb un mosquetó al cinturó del corredor i a l’arnès del gos respectivament.
Es recomana material lleuger, resistent i hidròfug.
 
 
Arnès de tir pel gos:
Ha de ser un arnés de tir, tot i que s’admetran alguns arnesos de passeig
sempre que compleixin les següents especificacions.
– Haurà de ser resistent per garantir que el gos no el trenqui i s’escapi.
– Haurà de protegir el gos dels fregaments durant el tir. Per això les zones de
contacte amb la pell del gos hauran de ser de material no abrasiu ni tallant.
Les zones d’impacte (estèrnum i al voltant del coll) hauran de ser
encoixinades. Els equips amb gossos de pèl curt hauran de tenir en compte
especialment aquestes consideracions.
– Haurà de permetre l’extensió normal de les potes del gos sense
impediments.
– Disposarà d’una anella o corda en l’extrem final per unir-lo a la línia de tir.
Es recomanen els arnesos creuats.
*Estaran explícitament prohibits els arnesos de passeig senzills que creuin
horitzontalment per davant de les potes davanteres, ja que poden provocar
deformitats i impedeixen l’extensió normal de les potes davanteres.
 
 
 
 
 
Morrió (només gossos conflictius):
Els gossos que (sense ser perillosos) tendeixin a ser conflictius davant altres
gossos, hauran de prendre la sortida amb morrió o bé fer-ho en darrer lloc.
Igualment el corredor considerarà la conveniència de mantenir el morrió durant
tota la cursa, sempre i quan no dificulti la respiració normal del gos, per la qual
cosa haurà de ser de tipus cistella.
En qualsevol cas serà responsabilitat del corredor controlar el seu gos en tot
moment, podent ser sancionat o retirat de la cursa en cas de no fer-ho.